| หน้าแรก | สินค้า | ดาวน์โหลด | ตัวแทนจำหน่าย | How to | ตำแหน่งงาน | ติดต่อเรา |เข้าสู่ระบบ |Site Reference |

 

Product
PABX (ตู้สาขา)
KX-TEB308BX
KX-TES824BX
KX-TEM824BX

PABX Panasonic KX-TEB308BX

3 สายภายนอก (Co.Line) 8 สายภายในแบบ Hybrid
รองรับ การแสดงหมายเลขโทรเข้าทั้งการเรียกจากสายภายนอกและภายใน ( Caller ID)
ระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว (DISA ภายใน 1 ช่องทาง 8 ข้อความ (OGM) เวลารวม (180 วินาที) (Built in DISA)
Feature

Fixed 3 CO lines 4 Hybrid and 4 SLT Extension
Hybrid system
Direct Inward System Access (DISA) with message
Uniform Call Distribution (UCD) with mesage
Day/Night/Lunch mode
Type-approved by IDA for use in Singapore
Caller ID display on SLT
3-level Automatic Reception with Voice Guidance
Flexible SMS Routing*
รายละเอียด (Description)

ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX Panasonic KX-TEB308 ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน (ขยายไม่ได้) ตู้สาขาโทรศัพท์แบบไฮบริดที่ใช้ได้กับโทรศัพท์แบบคีย์และโทรศัพท์แบบธรรมดาต่อเครื่องคีย์สูงสุด 4 เครื่อง เพื่อตอบรับธุรกิจขนาดเล็กโฮมออฟฟิต มีระบบตอบรับโอนสายอัตโนมัติ DISA ภายในตู้

 1. ขนาดคู่สาย 3 สายนอก 8 สายใน
 2. มีระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว ด้วยคุณสมบัติของ DISA
 3. มีระบบรองรับการแสดงเลขหมายเรียกเข้า (Caller ID)
 4. มีการจัดสายเรียกเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีระบบ Call Forwarding(การโอนสายอัตโนมัติ) (Busy(สายไม่ว่าง)/ No Answer(ไม่สามารถรับสายได้)/Follow -me (กาหนดที่ปลายทาง)/ to Outside(โอนสายไปที่ปลายทางที่เป็นสายนอก)
 6. มีระบบ Day/Night/Lunch Mode
 7. มีระบบ Door phones / Door Openers/Door bells
 8. มีระบบหมายเลขฉุกเฉิน(Emergency Call)ได้ 5 หมายเลข
 9. ระบบรองรับการประชุมสายทางโทรศัพท์แบบ 5 สาย
 10. สามารถกาหนดโทรศัพท์แบบคีย์อนาล็อกหรือโทรศัพท์ติดประตู(Door phone) ใช้เป็นโทรศัพท์เพื่อฟังเสียงภายในห้อง
 11. ระบบสามารถพิมพ์ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของแต่ละสายใน ไม่ว่าจะเป็น วัน เวลา หมายเลขภายในที่ใช้สายนอกโทรออก สายนอกที่ใช้งาน เวลาที่สนทนา และรหัส
 12. มีระบบ Account Code เป็นรหัสที่ใช้ควบคุมการใช้งานโทรศัพท์สายในในการโทรออกเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
 13. ระบบสามารถแบ่งระดับการโทรออกได้ 5 ระดับเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละสายในเช่น โทรออกได้ไม่จากัด / ห้ามโทรออกต่างประเทศ / ให้โทรออกได้ในพื้นที่ตัวเอง หรือห้ามโทรออกบางหมายเลข
 14. ง่ายต่อการติดตั้ง และการบารุงรักษา
 15. ระบบรองรับการสารองไฟฟ้าเพื่อให้ ตู้สาขาพานาโซนิค ทางานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ไฟฟ้าในสานักงานหรือบ้านดับลง เพื่อให้ธุรกิจของท่านดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง

กลับไปหน้าที่แล้ว
บริษัทเอ็ม.โอ.เอส.โฟนไลน์ จำกัด   โทรศัพท์ : 0-2392-3456 แฟกซ์ : 0-2713-1644 E-mail : sililuk_mos9@hotmail.com
รับติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด,ระบบสแกนลายนิ้วมือ,ระบบสแกนใบหน้า,ระบบกันขโมย,ระบบล็อคประตูไฟฟ้า,ไม้กั้นรถยนต์ ด้วยทีมงานมือ อาชีพ